Nejspíš jsem vám nerozuměl

Nejspíš jsem vám nerozuměl – 3. část

Kde je Bilbo nedokázal říct. Ve tmě a lese, kde měli stromy kmeny dost silné, že by je museli obejmout dva, a kde bylo několik míst zarostlých hustým, vysokým kapradím, se mohl hobit velmi snadno schovat, přesně jak říkal Gandalf. Co se však nedalo přehlédnout, byly siluety lovící vrrčí smečky. Šelmy byly, na rozdíl od prostých vlků, natolik troufalé a sebejisté, že se ani nepokoušely skrýt a neobávaly se, že by jim někdo vpadl do zad. Byly soustředěné jenom na lov a jejich kořistí byl pravděpodobně hobit, protože kromě smečky samotné kolem nebylo slyšet ani houknutí. Snad i hmyz se před těmi bestiemi skryl. Ne však trpaslíky a rozhodně ne před Thorinem, který byl odhodlaný Bilba ochránit vlastním životem a jehož odhodlání bylo živelně tepavou horkou zlostí v jeho hrudi. Nikdo a nic si nesmělo dovolovat snažit se poškodit jeho majetek. Na vše, co bylo součástí jeho pokladu, hobita nevyjímaje, měl nepopiratelné vlastnické právo, které si hodlal obhájit za jakoukoliv cenu. Ne však bez rozumu. Pokračovat ve čtení „Nejspíš jsem vám nerozuměl – 3. část“

Reklamy
Nejspíš jsem vám nerozuměl

Nejspíš jsem vám nerozuměl – 2. část

Slunce se sklonilo k západu dřív, než mu bylo milé. Původně plánoval, že ještě dnes překročí řeku, která jim stála v cestě, a proto stočil jejich kroky blíž k lesu. Řeka odtamtud vyvěrala a jak pomalu kráčeli proti jejímu proudu, koryto se zúžilo a stalo se mělčím. To správné místo k přebrodění, dostatečně mělké ale s proudem už poměrně slabým, bylo na pomezí mezi lesem a širou krajinou. Stromy tam nebyly husté ani vysoké, světlo zapadajícího slunce a v noci jistě i měsíce skrze ně volně proudilo, a když se ušlapala vysoké tráva, dalo se říct, že je to dobré a pohodlné místo k nocování. Stejně by ale raději byl už na druhém břehu řeky, oddělený od tohoto lesního výběžku. Gandalf měl pravdu, nebylo to tu bezpečné, výskyt divokých vrrčích smeček tu byl vyšší než jinde, ale když se to tak vzalo, jaké místo v této necivilizované divočině vůbec bylo skutečně bezpečné? Pro kohokoliv a zvláště… ohlédl se za sebe po hobitovi, který už si ustlal na své brašně a zrovna si vytahoval větvičku z chlupů na noze. Vypadal drobně a zranitelně, jak tam tak seděl, poměrně sám kvůli tomu, že se ho ostatní z družiny stranili ve strachu z Thorinovy žárlivost a z úcty k jeho majetku, a zabýval se něčím tak prostým, jako byla jeho srstnatá noha. Pokračovat ve čtení „Nejspíš jsem vám nerozuměl – 2. část“

Nejspíš jsem vám nerozuměl

Nejspíš jsem vám nerozuměl – 1. Část

Autor: Lanevra
Beta: Patoložka
Hlavní postavy (páry): Thorin, Bilbo, Gandalf, ostatní trpaslíci (Thorin/Bilbo)
Stručný děj: Drobné nedorozumění může rychle odstartrovat sérii náhod a silných gest, vláště pokud se odehraje mezi hobitem a trpaslíky.
Poznámka:
Dopsáno: 2014
Počet slov: 27 700
Také zveřejněno: AO3, Wattpad
FFDeník: Ano – Ohodnotit

Pokračovat ve čtení „Nejspíš jsem vám nerozuměl – 1. Část“